170,000 ریال

ol876

بررسی نامساعد بودن جو عاطفی خانواده با فرار دختران از خانه

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ol873

بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی

مشاهده و خرید
100,000 ریال

ol870

بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی دانشگاه تربیت معلم تهران

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ol858

بررسی سبکهای حل مساله و شیوه های مقابل افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد غیر معتاد

مشاهده و خرید
120,000 ریال

ol845

بررسی تاثیر آموزشهای پیش دبستانی بر میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول ابتدائی

مشاهده و خرید
80,000 ریال

ol843

هنجارها و ناهنجار های موجود در جامعه و نقش آن برزندگی جوانان

مشاهده و خرید