100,000 ریال

t78

بررسی چگونگی آموزش از راه دور دانش آموزان ۱۲ تا ۱۸ سال در ایران

مشاهده و خرید
230,000 ریال

t77

بررسی ایمن ترین مسیراز منظر نرخ تصادفات(با نگاهی به الگوریتم‌های مسیر یابی)

مشاهده و خرید
200,000 ریال

t76

ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو

مشاهده و خرید
200,000 ریال

t74

بررسی کاربردی مدل های داده چند بعدی(OLAP) واستفاده از الگوهای آماری

مشاهده و خرید