50,000 ریال

pwh73

پاورپوینت رشته حسابداری :صورت های مالی در شرکت های گاوداری

مشاهده و خرید
80,000 ریال

pwh71

دانلود پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری با موضوع گزارش های مالی مفاهیم سود

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwh70

پاورپوینت فصل نهم تئوری حسابداری ۱ : وجه نقد، سرمایه، سود

مشاهده و خرید
70,000 ریال

pwh69

 پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری یک : محیط اقتصادی حسابداری

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pwh68

پاورپوینت آماده فصل ۴ تئوری حسابداری : بحث پیرامون اصول حسابداری

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pwh67

پاورپوینت فصل یک تئوری حسابداری یک : مقدمه ای بر حسابداری

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pwh66

پاورپوینت فصل ۱۱ تئوری حسابداری ۱ : مبحث صورت گردش وجوه نقد

مشاهده و خرید
60,000 ریال

pwh65

پاورپوینت فصل یازدهم تئوری حسابداری با موضوع صورت گردش وجوه نقد

مشاهده و خرید
60,000 ریال

pwh64

 پاورپوینت فصل ۱۰ تئوری حسابداری(۱) : ترازنامه و مبانی ارزشیابی

مشاهده و خرید