120,000 ریال

pwh63

پاورپوینت آماده فصل هفتم تئوری حسابداری (۱) وجه نقد، سرمایه و سود

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pwh62

پاورپوینت تئوری حسابداری ۱ مفاهیم سود برای گزارشگری مالی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pwh59

پاورپوینت آماده فصل نهم تئوری حسابداری ۱ : وجه نقد، سرمایه، سود

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwh58

 پاورپوینت فصل دهم تئوزی حسابداری:مفاهیم سود در گزارشات مالی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

pwh55

پاورپوینت فصــل چهارم درس تئوری حسابداری ؛ متمایز ساختن فرضیه های رقیب

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pwh54

پاورپوینت آماده حسابداری : تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بوسیله فرد

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwh52

پاورپوینت آماده فصل دهم تئوری حسابداری گزارشات مالی مفاهیم سود

مشاهده و خرید