120,000 ریال

pwm44

 پاورپوینت رشته مدیریت درباره مدل های کنترل موجودی با تقاضای مستقل ، گسسته و قطعی

مشاهده و خرید
40,000 ریال

pwm41

پاورپوینت آماده مدیریت درباره نوآوری، کارآفرینی و خلاقیت (تحول سازمانی)

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwm40

پاورپوینت رشته مدیریت در مورد تغییر سازمانی : تولد، رشد، افول، مرگ

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pwm34

 پاورپوینت آماده مدیریت : سیستم ارزیابی مبتنی بر نمره‌دهی فازی در بنیاد اروپایی برای مدل برتر تجاری مدیریت کیفیت EFQM

مشاهده و خرید