320,000 ریال

ppz75

نمونه پروپوزال پزشکی: بررسی ارتباط وضعیت BMI غیرطبیعی با برخی عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان

مشاهده و خرید
290,000 ریال

ppz74

نمونه پروپوزال بهداشت دهان و دندان: پدیدار شناسی ادراک ورفتار دانش آموزان و والدین در مورد سلامت دهان ودندان

مشاهده و خرید
290,000 ریال

ppz71

نمونه پروپوزال بهداشت محیط: بررسی مواد زائد خطرناک خانگی در شهر…

مشاهده و خرید
250,000 ریال

ppz67

نمونه پروپوزال علوم آزمایشگاهی: بررسی میزان فلوراید در منابع تامین آبهای آشامیدنی

مشاهده و خرید
250,000 ریال

ppz66

نمونه طرح تحقیقاتی مامایی: بررسی تاثیر بارداری ناخواسته بر سلامت روان در زنان باردار

مشاهده و خرید
280,000 ریال

ppz65

پروپوزال رشته مامایی: بررسی میزان تولد نوزادان نارس و کم وزن در بیمارستان

مشاهده و خرید
290,000 ریال

ppz61

نمونه پروپوزال پزشکی : بررسی کیفیت ارائه خدمات تنظیم خانواده درمراکز بهداشتی –درمانی شهر

مشاهده و خرید
250,000 ریال

ppz55

پروپوزال رشته پزشکی: بررسی عملکرد مراکز بهداشتی و درمانی قبل و بعد از اجرای طرح پزشک خانواده

مشاهده و خرید
290,000 ریال

ppz53

نمونه پروپوزال اتاق عمل: بررسی آلودگی های قارچی تلفن همراه و نقش این آلودگی ها در ایجاد عفونت های بیمارستانی

مشاهده و خرید
280,000 ریال

ppz52

نمونه پروپوزال پزشکی: بررسی شیوع مصرف شیر مصنوعی و عوامل مرتبط با آن در کودکان زیر ۶ ماه

مشاهده و خرید
270,000 ریال

ppz46

نمونه پروپوزال مامایی : بررسی اپیدمیولوژی دیابت بارداری در خانم های تحت عمل سزارین

مشاهده و خرید
320,000 ریال

ppz44

نمونه پروپوزال پزشکی: بررسی شیوع پوکی استخوان در زنان بالای ۵۰ سال مناطق روستایی

مشاهده و خرید