150,000 ریال

ppz23

پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی میزان شیوع عفونت اکسیور در کودکان مهدکودک

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz21

نمونه پروپوزال رشته اتاق عمل: بررسی شیوع و عوامل مرتبط با آسیب های ناشی از اشیای تیز و برنده در کارکنان اتاق عمل

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz20

نمونه پروپوزال مامایی: بررس‍ی میزان شیوع عوارض پس از بیهوشی در اعمال جراحی سزارین در بیمارستان

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz19

پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی میزان الودگی به شپش سر و عوامل موثر در آن در دانش اموزان ابتدایی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz18

پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی شیوع انگل بلاستوسیس تیس در افراد

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz17

نمونه پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی شیوع انگل های روده ایی در مناطق مختلف

مشاهده و خرید
180,000 ریال

ppz15

نمونه پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی شیوع ناهنجاری های آشکار مادرزادی در نوزادان زنده متولد شده

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz14

پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی رابطه هزینه و کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به افراد مبتلا به دیابت نوع دو

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz13

پروپوزال پزشکی عمومی و تغذیه : بررسی میزان شیوع چاقی و عوامل مرتبط به آن در دانشجویان دختر ساکن خوابگاه ….

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz12

پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی میزان شیوع عفونت ادراری (UTI ) در دانش آموزان دختر دبستانی مبتلا به سندروم دان

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz10

نمونه پروپوزال دکتری عمومی: بررسی اثر ضد باکتریایی سیرخام بر هلیکو باکترپیلوری در شرایط آزمایشگاهی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz8

پروپوزال بهداشت دندانپزشکی: بررسی نحوه مدیریت پسماندهای دندانپزشکی و عوامل مرتبط با آن در سطح شهر

مشاهده و خرید