160,000 ریال

PRT9

پروپوزال ارشد فناوری اطلاعات : تعیین عوامل بحرانی موفقیت در پروژه های فناوری اطلاعات

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRT7

نمونه پروپوزال ارشد IT : ارائه چارچوبی برای تدوین نقشه راه محصولات نرم افزاری

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRT6

پروپوزال آماده مدیریت فناوری اطلاعات : ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRT5

نمونه پروپوزال ارشد IT : ارزیابی تاثیر به‏ کار‏گیری فناوری ‏اطلاعات بر چابکی سازمان به روش فازی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRT4

پروپوزال ارشد مدیریت IT : ارزیابی موفقیت پیاده سازی سیستم مدیریت منابع سازمان (ERP) با استفاده از سیستم استنتاج فازی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRT3

پروپوزال آماده مدیریت فناوری اطلاعات : مطالعه چالش و تهدیدات امنیتی در فن آوری RFID و ارائه یک راهکار امنیتی در شبکه RFID

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRT2

نمونه پروپوزال آماده فناوری اطلاعات : ارزیابی پیاده سازی(ای آر پی) بر اساس عوامل کلیدی موفقیت

مشاهده و خرید
160,000 ریال

PRT1

پروپوزال ارشد فناوری اطلاعات : سرمایه گذاری در فن آوری اطلاعات سبز و تأثیر آن بر پایداری محیط زیست

مشاهده و خرید