180,000 ریال

prm49

پروپوزال بررسی رابطه بین توانمند سازی و رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان……..

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm48

پروپوزال بررسی تاثیر بهره وری نیروی انسانی بر کیفیت خدمات ( بر مبنای مدل سروپروف)

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm47

پروپوزال شناسایی وضعیت سیستم اطلاعات مدیریت بازاریابی، و رضایت‌مندی مشتریان محصولات شرکت…

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm46

پروپوزال بررسی نقش بانکداری الکترونیک در افزایش رفاه اجتماعی مشتریان و استفاده کنندگان

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm44

پروپوزال تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت بر رضایت مشتریان::مطالعه موردی بانک های دولتی …

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm43

پروپوزال بررسی ارتباط بین بازاریابی رابطه مند و وفاداری مشتریان در بانک…

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm42

پروپوزال رابطه رهبری معنوی با رفتار کارکنان در سازمان (با مورد کاوی بانک صادرات)

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm41

پروپوزال بررسی رضایت مندی کارشناسان شرکت گاز از مسیرپیشرفت شغلی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm40

پروپوزال اولویت بندی عوامل موثر در بهره وری منابع انسانی با استفاده از فنون تصمیم گیری چند شاخصه

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm36

پروپوزال بررسی عوامل سازمانی موثر بر فساد اداری در ادارات دولتی

مشاهده و خرید
200,000 ریال

prm33

پروپوزال ارزیابی اثر مدیریت دانش در خلق استراتژی رقابتی تمایز از مجرای زنجیره ارزش فعالیت های سازمان

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm31

پروپوزال رابطه اجرای مدل تعالی سازمانی (EFQM) با ارتقای بهره وری نیروی انسانی …….

مشاهده و خرید