160,000 ریال

prm219

نمونه پروپوزال آماده: ارزیابی عملکرد شورایاری‌ها از دیدگاه شورایاران

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm218

پروپوزال رشته مدیریت: ارتباط بین مصرف انرژی و محصولات تولید شده درکشور

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm217

پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری: بررسی آثار مالی برون‌سپاری حسابداری

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm216

پروپوزال رشته حسابداری: سیستم بهای تمام شده خدمات بر مبنای ABC

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm215

پروپوزال مدیریت بیمه: نهادینه سازی کارگزاری خصوصی بیمه محصولات کشاورزی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm214

پروپوزال مدیریت شهری: برنامه ریزی گسترش فضاهای سبز تفریحی به نسبت ساختار فضایی سلسله مراتبی شهرها

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm213

نمونه پروپوزال برنامه ریزی شهری: تدوین اصول و ضوابط شهر پربازی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm212

پروپوزال برنامه ریزی شهری: نقش فضاهای جغرافیایی (کالبدی– عملکردی) در بروز جرائم شهری با استفاده از GIS

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm211

پروپوزال برنامه ریزی شهری: ارزیابی و رتبه‌بندی فضاهای سبز شهری

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm210

پروپوزال برنامه ریزی شهری: نقش برنامه ریزی حمل و نقل بر اصلاح بافت کالبدی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm209

پروپوزال رشته مدیریت: تعیین سهم هر یک از مؤلفه های هوش هیجانی در پیش بینی قدرت کارآفرینی دانش آموختگان بیکار

مشاهده و خرید
150,000 ریال

prm208

نمونه پروپوزال مدیریت: عوامل موثر برارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی شاغل در صنایع کوچک

مشاهده و خرید