120,000 ریال

khs54

کارآموزی حسابداری کل در شرکت مانتل (سهامی خاص ) – رشته حسابداری

مشاهده و خرید
300,000 ریال

khs53

بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تأمین مالی خارج از ترازنامه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس توسط حسابرسان مستقل

مشاهده و خرید