140,000 ریال

ksg67

گزارش کارآموزی تکنولوزی مواد غذایی – محصولات لبنی می ماس

مشاهده و خرید
180,000 ریال

ksg66

گزارش کارآموزی تکنولوزی مواد غذایی – بیسکویت و آدامس(شرکت پارس مینو)

مشاهده و خرید
180,000 ریال

ksg64

گزارش کارآموزی مواد غذایی – کارخانه فرآورده‌های گوشتی میکائیلیان

مشاهده و خرید