140,000 ریال

ksa40

گزارش کارآموزی در شرکت سهامی عام پارس خودرو(سالن تولید بدنه)

مشاهده و خرید
180,000 ریال

ksa24

گزارش کارآموزی ( کنترل پروژه برنامه ریزی تولید ارزیابی کار و زمان ) در شرکت طراحی ومهندسی نوبال صنعت

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ksa1

گزارش کارآموزی مهندسی صنایع کنترل پروژه شرکت سرد ابزار (پیمانکار پروژه های EPC نفت و گاز)

مشاهده و خرید