70,000 ریال

psr104

سلامت عمومی – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
70,000 ریال

psr103

فراشناخت – مبانی و چارچوب نظری، پیشینه تحقیق داخلی و خارجی

مشاهده و خرید
60,000 ریال

pwm54

پاورپوینت رشته مدیریت با موضوع ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pwm52

پاورپوینت رشته مدیریت با موضوع هزینه یابی کایزن (بهبود مستمر)

مشاهده و خرید