130,000 ریال

pwm8

 پاورپوینت آماده مدیریت منابع انسانی : آموزش اثربخش واثربخشی آموزش در راستای توانمندسازی نیروی انسانی

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pwm7

دانلود پاورپوینت مدیریت : الگوی آموزش مدیران مبتنی برشایستگی

مشاهده و خرید
100,000 ریال

pwm6

پاورپوینت رشته مدیریت : نقش مدیریت دانش بر تعالی سازمان

مشاهده و خرید
100,000 ریال

pwm5

پاورپوینت رشته مدیریت : شناسائی و پرورش منابع انسانی خلاق در سازمان

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pwm4

پاورپوینت و سمینار مدیریت :نقش مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادات در توسعه منابع انسانی و افزایش بهره وری

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pwm3

 پاورپوینت رشته مدیریت :سرمایه انسانی و توانمند سازی انسانی

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwm2

 پاورپوینت رشته مدیریت : حسابداری منابع انسانی، ابزارقدرتمند مدیریت

مشاهده و خرید
140,000 ریال

pwm1

پاورپوینت مدیریت: نقش توسعه منابع انسانی، سرمایه انسانی و هوش در توسعه اقتصادی سازمان

مشاهده و خرید