100,000 ریال

pwm31

نمونه پاورپوینت مدیریت استراتژیک : ماتریس گروه مشاوره بوستون

مشاهده و خرید
100,000 ریال

pwm30

پاورپوینت درباره مدیریت استراتژیک : ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی QSPM

مشاهده و خرید
120,000 ریال

pwm29

پاورپوینت مدیریت (اسلاید ) درباره : بررسی نقاط قوت ،ضعف،فرصت، تهدید در شرکت دخانیات ایران(SWOT)

مشاهده و خرید
90,000 ریال

pwm28

پاورپوینت مدیریت استراتژیک : ماتریس گروه مشاوران بستن برای شعب بانک رفاه

مشاهده و خرید
50,000 ریال

pwm26

اسلاید آماده رشته مدیریت استراتژیک : ماتریس ارزیابی عوامل داخلی IFE

مشاهده و خرید
70,000 ریال

pwm25

پاورپوینت رشته مدیریت : ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE)

مشاهده و خرید
110,000 ریال

pwm24

پاورپوینت (اسلاید) رشته مدیریت : ماتریس نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها SWOT

مشاهده و خرید
100,000 ریال

pwm23

پاورپوینت (اسلاید ) درباره ی : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE)

مشاهده و خرید
150,000 ریال

pwm22

پاورپوینت مدیریت استراتژیک : نقاط مرجع استراتژیک برای مدل های یکپارچه

مشاهده و خرید