150,000 ریال

ppz43

پروپوزال بهداشت محیط کار: بررسی کمردردهای شغلی و ارتباط آن با شاخص های ارگونومیک محیط کار در شرکت

مشاهده و خرید
180,000 ریال

ppz40

نمونه طرح تحقیقاتی مامایی: بررسی رابطه ی پره اکلامپسی با پیامدهای نامطلوب بارداری در مادران

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz39

نمونه طرح تحقیقاتی پزشکی: بررسی فراوانی کم کاری تیروئید مادر زادی و عوامل مرتبط با آن در نوزادان متولد شده

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz36

پروپوزال بهداشت محیط کار: تاثیر بازرسی ایمنی در کاهش شرایط ناایمن در یک صنعت

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz35

نمونه پروپوزال پزشکی: بررسی اپیدمیولوژی سرطان پستان در استان

مشاهده و خرید
160,000 ریال

ppz33

پروپوزال تکمیل شده پزشکی عمومی: بررسی آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی …. از منشور حقوق بیمار

مشاهده و خرید
160,000 ریال

ppz32

نمونه پروپوزال بهداشت عمومی: بررسی کیفیت شیمیایی (نیترات، فلوراید، سختی و هدایت الکتریکی) آب آشامیدنی شهر

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz31

نمونه پروپوزال علوم پزشکی: بررسی تاثیر سلامت روانی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz30

پروپوزال آماده پزشکی عمومی: بررسی میزان آگاهی و عملکرد زنان متاهل ۱۵ تا ۴۹ سال در زمینه آزمایش پاپ اسمیر

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz29

پروپوزال پزشکی عمومی: بررسی متوسط سن یائسگی و عوامل مرتبط با آن

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz26

پروپوزال آماده پزشکی عمومی: بررسی شیوع اختلال پای دیابتی

مشاهده و خرید
150,000 ریال

ppz25

نمونه پروپوزال پزشکی: بررسی میزان شیوع هپاتیتC,B در بیماران تالاسمی ما‍‍ژور

مشاهده و خرید