180,000 ریال

prm231

نمونه پروپوزال تکمیل شده ی مدیریت : بررسی رابطه تعهد سازمانی با سخت کوشی مدیران آموزشی

مشاهده و خرید
190,000 ریال

prm230

نمونه پروپوزال مدیریت دولتی و مالی بررسی تاثیر خدمات دولت الکترونیک بر عملکرد مالی سازمان های دولتی

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm229

پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر حسابداری منابع انسانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه

مشاهده و خرید
180,000 ریال

prm228

نمونه پروپوزال مدیریت دولتی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک

مشاهده و خرید
220,000 ریال

prm227

نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد حسابداری استفاده از شبکه های عصبی در پیش بینی ارزش افزوده ی شرکت های بورس

مشاهده و خرید
220,000 ریال

prm226

نمونه پروپوزال رشته مدیریت : بررسی جهت گیری کیفیت زندگی کاری در راستای استراتژی های منابع انسانی در شرکت ….

مشاهده و خرید
220,000 ریال

prm225

نمونه پروپوزال آماده مدیریت رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید مشتریان

مشاهده و خرید
220,000 ریال

prm224

پروپوزال مدیریت بازرگانی بررسی اثرات آمیخته بازاریابی برروی ” ارزش ویژه برند” با تاکید بر اثر میانجی گری” تبلیغات دهان به دهان “

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm223

نمونه پروپوزال مدیریت : طراحی و تبیین مدلی جهت زمینه سازی برای خلاقیت

مشاهده و خرید
190,000 ریال

prm222

پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت: ارائه الگویی به منظور ارزیابی عملکرد مدیریت های شعب با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چندمعیاره

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm221

نمونه پروپوزال آماده: مقایسه میزان جامعیت و مانعیت در سیستم های بازیابی اطلاعات با استفاده از منطق فازی وغیرفازی

مشاهده و خرید
160,000 ریال

prm220

پروپوزال رشته مدیریت:بررسی رابطه بین انتقاد پذیری و اثربخشی مدیران

مشاهده و خرید